Instruktor strzelectwa

Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nas Kursach Instruktorów Strzelectwa .

Kurs składa się z dwóch części :

Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2450zł,  

I pomoc przed medyczna 150 zł,

Strzelectwo dynamiczne 300 zł

część dotycząca broni bojowej 500 zł.

W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni : sportowej , krótkiej bojowej , długiej bojowej, maszynowej, gładkolufowej.

  • Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
 • –   Legitymację Instruktora Sportów Strzeleckich wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.
 • – Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne
 • –         Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przed medycznej
 • –         Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego ( przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, długiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej)  oraz strzelectwa dynamicznego).
 • – Dodatkowo bezpłatnie w trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa
 • Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa– płatne na konto PZSS 50zł
 • Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie – płatne na konto PZSS 50zł
 • Wdanie Legitymacji Instruktorskiej PZSS- płatne na konto PZSS 100zł
 • Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowe w wersji ksero oraz elektronicznej.
 • Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć (lub przesłać scan na maila bartlomiejgudz@gmail.com)
 • – ksero Świadectwa-dyplomu (min. średnie wykształcenie – matura nie konieczna)
 • – ksero dowodu osobistego
 • – 3 zdjęcia o wymiarze 3,5cmx4,5cm
 • – zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny).