Kurs Doskonalący kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia 

Kurs doskonalący dla osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, które obowiązane są odbyć kurs doskonalący co 5 lat, celem utrzymania uprawnień niezbędnych do pracy.

Liczba godzin na kursie: 40;

Czas trwania kursu: zależny od systemu w jakim będzie on przeprowadzany;

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r., program kursu obejmuje następującą tematykę:

 • Aktualny stan prawny w zakresie: ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony,
 • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej;
 • Szkolenie strzeleckie bojowe i obronne (ofensywne i defensywne);
 • Samoobrona i techniki interwencyjne;

BAZA DYDAKTYCZNA

Prowadząc zajęcia wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, broń ćwiczeniową w treningu wstępnym oraz broń palną, która najczęściej stosowana jest w pracy zawodowej:

 • pistolety (GLOCK, WALTHER P-99, , CZ SP-01),
 • rewolwery (SMITH&WESSON, TAURUS),
 • pistolety maszynowe (PM-98-GLAUBERYT, CZ Skorpion),
 • strzelby gładkolufowe (MOSSBERG 500, MOSSBERG 930),
 • karabinki (BERYL, KALASHNIKOV).

Posiadamy profesjonalne maty i sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny, prezentacje i filmy.

KADRA

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra praktyków na którą składają się specjaliści w dziedzinie:

 • prawa,
 • samoobrony i walki wręcz,
 • wyszkolenia strzeleckiego.

W ramach opłaty kursanci otrzymują:

 • gruntowną wiedzę i przygotowanie,
 • ubezpieczenie NNW (w ramach ubezpieczenia grupowego),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu