Strzelanie dynamiczne

Strzelectwo dynamiczne zdecydowanie różni się od typowego strzelectwa statycznego, ponieważ powiązane jest z elementami ruchu oraz działaniem pod presją czasu. W swoim charakterze jest to inny rodzaj walki sportowej w którym mottem jest precyzja, siła, szybkość. Strzelectwo dynamiczne wywodzi się z treningów strzeleckich jednostek elitarnych. Wymaga sporego wysiłku fizycznego, koncentracji, orientacji w terenie, pokonywanie przeszkód terenowych, bardzo dobrej manualnej obsługi broni palnej, samodyscypliny, bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przestrzegania określonych zasad. Strzelectwo dynamiczne jako sport możemy zdefiniować jako świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia swoich potrzeb np. zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych.

Strzelanie dynamiczne dla Każdego

PISTOLET 350zł

 • zapoznanie się z regulaminem na strzelnicy,
 • zapoznanie się z warunkami bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • omówienie jednostki broni,
 • zasady celnego strzelania,
 • postawy strzeleckie,
 • chwyt broni,
 • bojowa i taktyczna wymiana magazynka,
 • trening na sucho,
 • manualna obsługa broni,
 • strzelanie dynamiczne do wielu celów,

zapewniamy:

 • strzelnicę;
 • broń – (w kalibrze 9mmx19mm)
 • amunicję – (w ilości 115szt )
 • ochraniacze słuchu, wzroku;
 • tarcze / figury do ostrzelania;
 • tor do strzelań dynamicznych

KARABINEK 450zł

 • zapoznanie się z regulaminem na strzelnicy,
 • zapoznanie się z warunkami bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • omówienie jednostki broni,
 • zasady celnego strzelania,
 • postawy strzeleckie,
 • chwyt broni,
 • bojowa i taktyczna wymiana magazynka,
 • trening na sucho,
 • manualna obsługa broni,
 • strzelanie dynamiczne do wielu celów,

zapewniamy:

 • strzelnicę;
 • broń – (w kalibrze 7,62×39; 5,56×45)
 • amunicję – (w ilości 80 sztuk)
 • ochraniacze słuchu, wzroku;
 • tarcze / figury do ostrzelania;
 • tor do strzelań dynamicznych

STRZELBA GŁADKOLUFOWA  450zł

 • zapoznanie się z regulaminem na strzelnicy,
 • zapoznanie się z warunkami bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • omówienie jednostki broni,
 • zasady celnego strzelania,
 • postawy strzeleckie,
 • chwyt broni,
 • ładowanie magazynka,
 • trening na sucho,
 • manualna obsługa broni,
 • strzelanie dynamiczne do wielu celów,

zapewniamy:

 • strzelnicę;
 • broń gładkolufową – (w kalibrze 12/70 breneka)
 • amunicję – (w ilości 75szt)
 • ochraniacze słuchu, wzroku;
 • tarcze / figury do ostrzelania;
 • tor do strzelań dynamicznych