Cennik

Pamiętaj! 

Korzystając z Naszych usług koniecznym jest posiadanie:

  • ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport);
  • ważnej legitymacji szkolnej (w przypadku dzieci usługa realizowana jest jedynie w obecności opiekuna prawnego).

W przypadku niestosowania się do powyższego instruktor  / prowadzący strzelanie, obowiązany jest odmówić skorzystania z usługi.

JEŻELI KORZYSTASZ Z NASZEJ BRONI:

KALIBER 22LR (5,6mm)

Cena 1,8 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 30 szt.)

KALIBER 9 Luger (9 x 19)

Cena 3,5 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 9 Makarov (9 x 18)

Cena 3,5 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 38 Specjal

Cena 4 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 357 Magnum

Cena 4,5 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 44 Magnum

Cena 10 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 5 szt.)

KALIBER 454 Magnum

Cena 16 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 5 szt.)

KALIBER 45 ACP (auto)

Cena 4,5 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 7,62 x 25 TT

Cena 4 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 5,56 x 45 (223. Rem)

Cena 5,5 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 7,62 x 39

Cena 6 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 7,62 x 54R

Cena 6 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 10 szt.)

KALIBER 7,62 x 51 (308 Win)

Cena 10 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 5 szt.)

KALIBER 12 / 70 Breneka

Cena 6 zł brutto / szt. (minimalna ilość strzałów 5 szt.)

TARCZE STRZELECKIE

Pistolet sportowy

CENA  3 zł / szt

Karabin sportowy

CENA  1 zł / szt

Sylwetka TS9, TS10 “Francuz”

CENA  3 zł / szt

Sylwetka NT23P

CENA  3 zł / szt

Zakładnik

CENA  3 zł / szt

Terrorysta

CENA  3 zł / szt

IPSC

CENA  4 zł / szt

IDPA

CENA  4 zł / szt

Indywidualne zajęcia z instruktorem

50 zł / godzinę

Stanowisko – własna broń

50 zł / godzinę

Oś strzelecka ( 5 stanowisk )

250 zł / godzinę

Sala wykładowa

wg. indywidualnych ustaleń

Cały obiekt

wg. indywidualnych ustaleń

Uwaga: Wynajęcie stanowiska strzeleckiego dotyczy pojedynczego strzelca.

STRZELNICAFENIKS.PL