Poznaj strzelanie KIDS Silver

Opis:Strzelanie statyczne na odległość do 25m
Broń z asortymentu firmy:
pistolety 22LR (5,6mm);
karabinki 22LR (5,6mm);
Ilość uczestników:1 osoba
Osoby towarzyszące:Oglądające
Czas trwania:Około 45min
Ramowy przebieg usługi:Zapoznanie z regulaminem strzelnicy
Instruktaż
Strzelanie statyczne
Dostępność:Cały rok, wyjątek stanowią święta narodowe i kościelne. Siedem dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00. z tym że dokładne daty i godziny realizacji prezentów, ustalane są indywidualnie i zgodnie z kalendarzem strzelnicy.
Warunki uczestnictwa:Od 12 roku życia z ważną legitymacją szkolną, w obecności opiekuna prawnego; osoby pełnoletnie z ważnym dokumentem tożsamości tj. dowód osobisty, paszport;
Miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych:TAK
Miejsce świadczenia usługi:Świdnica ul. Łączna 4 – strzelnica kryta
Katowice ul. Żelazna 15 – strzelnica kryta
Chorzów ul. Paderewskiego 34 – strzelnica kryta
Rezerwacja:Z tygodniowym wyprzedzeniem
Cena obejmuje:ilość tarcz: 3
ilość amunicji tj.:
pistolet 22LR: 30 strzałów
karabinek 22LR 30 strzałów