Strzelanie policyjne – dynamiczne

 

Opis: Strzelanie Policyjne – zdecydowanie różni się od typowego strzelectwa statycznego, ponieważ powiązane jest z elementami ruchu (zmiany postaw), z wykorzystaniem przeszkód, osłon, barykad taktycznych z awaryjną i taktyczną wymianą magazynka. W swoim charakterze jest to inny rodzaj walki sportowej w którym mottem jest precyzja, siła, szybkość. Wymaga sporego wysiłku fizycznego, koncentracji, dobrej manualnej obsługi broni palnej, samodyscypliny, bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przestrzegania określonych zasad. Strzelanie policyjne możemy zdefiniować jako świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia swoich potrzeb np. zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych. Strzelanie Policyjne dedykowane jest osobą, które w formie zabawy, przygody chcą przeżyć coś innego niż strzelanie statyczne oraz dla osób, które poważnie podchodzą do tematu strzelectwa dynamicznego, osób które chcą związać swoją karierę ze służbami mundurowymi bądź ochroną osób i mienia.
Ilość uczestników: 1 osoba
Osoby towarzyszące: Oglądające
Czas trwania: Około 2h
Ramowy przebieg usługi: Zapoznanie z regulaminem strzelnicy
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
Instruktaż
Manualna obsługa broni
Trening taktyczny
Strzelanie statyczne do 25m
Strzelanie dynamiczne od 1m do 25m
Omówienie szkolenia
Dostępność: Cały rok, wyjątek stanowią święta narodowe i kościelne. Siedem dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00. z tym że dokładne daty i godziny realizacji prezentów, ustalane są indywidualnie i zgodnie z kalendarzem strzelnicy.
Warunki uczestnictwa: Przeznaczone dla osób, które posiadają znikomą wiedzę i umiejętności; wiek od 21 lat. Instruktorzy rygorystycznie podchodzą do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które zostaną omówione i w treningu utrwalone. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Instruktor ma prawo do odmowy dalszego szkolenia dynamicznego. W tym przypadku Klient kontynuuje strzelanie w formie strzelania statycznego doskonaląc swoje umiejętności.
Miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych: TAK
Miejsce świadczenia usługi:
Katowice ul. Żelazna 15 – strzelnica kryta
Rezerwacja: Z tygodniowym wyprzedzeniem
Cena obejmuje: strzelnicę,
broń,
wyposażenie,
barykady taktyczne,
ilość tarcz: 8
pistolet: 50 strzałów
pistolet maszynowy: 50 strzałów
karabinek: 60 strzałów
strzelba gładkolufowa: 20 strzałów
Szkolenie zakończone certyfikatem. Szkolenie będzie prowadzone przez weterana jednostki specjalnej oraz instruktorów jednostek antyterrorystycznych policji.