Szkolenia

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat o odbyciu szkolenia z wyszczególnieniem dokumentacji palnej z której zostało przeszkolony oraz tematyki szkolenia. Szkolenie będzie przeprowadzane przez wykwalifikowany zespół instruktorów, którzy doświadczenie swoje zdobywali przez lata służby w jednostkach specjalnych (Grom, Agat, 1PSK) oraz w pododdziałach antyterrorystycznych policji. Nasz zespół posiada doświadczenie również poza granicami kraju uczestnicząc w misjach wojskowych.