Trening kompetencyjny FBI

Opis: Trening kompetencyjny FBI zdecydowanie różni się od typowego strzelectwa statycznego, ponieważ powiązane jest z elementami ruchu (zmiany postaw). W swoim charakterze jest to inny rodzaj walki sportowej w którym mottem jest precyzja, siła, szybkość. Wymaga sporego wysiłku fizycznego, koncentracji, dobrej manualnej obsługi broni palnej, samodyscypliny, bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przestrzegania określonych zasad. Trening/test możemy zdefiniować jako świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia swoich potrzeb np. zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych. Trening FBI – przeprowadzany jest w formie rywalizacji zadaniowej. Uczestnik ma za zadanie uzyskanie jak największej liczby punktów maksymalnie 60 pkt przy takiej samej ilości wydanej amunicji. Punkty są zależne od ilości trafionych celów. Uczestnik startuje z bronią i amunicją ukrytą pod ubraniem. Postawa startowa we wszystkich zadaniach stojąc, ręce opuszczone wzdłuż tułowia lub z dłońmi skrzyżowanymi wzdłuż krocza. Strzelanie podzielone jest na etapy, które różni sposób wykonania strzelania, odległość, postawa, strzelanie oburącz bądź z jednej ręki (raz z prawej raz z lewej) i strzelanie zza zasłony.
Ilość uczestników: 1 osoba
Osoby towarzyszące: Oglądające
Czas trwania: Około 2h
Ramowy przebieg usługi: Zapoznanie z regulaminem strzelnicy
Instruktaż
Trening na sucho – manualna obsługa broni palnej
Strzelanie dynamiczne
Etap 1 (40 sztuk amunicji) zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa,
zapoznanie się z regulaminem strzelnicy, zapoznanie się z jednostkami broni na których odbędzie się trening (do wyboru Glock17; CZ Shadow SP – 01; H&K SFP9) zasady celnego strzelania trening z bezpiecznego posługiwania się broną palną taktyczna i awaryjna wymiana magazynka strzelanie statyczne etap 1 – przeznaczone 40szt amunicji 9mmx19mm

Etap 2 (60 sztuk amunicji 9mmx19mm) dla jednej osoby Trening FBI – przeprowadzany jest w formie rywalizacji zadaniowej. Uczestnik ma za zadanie uzyskanie jak największej liczby punktów maksymalnie 60 pkt przy takiej samej ilości wydanej amunicji. Punkty są zależne od ilości trafionych celów. Uczestnik startuje z bronią i amunicją ukrytą pod ubraniem. Postawa startowa we wszystkich zadaniach stojąc, ręce opuszczone wzdłuż tułowia lub z dłońmi skrzyżowanymi wzdłuż krocza. Strzelanie podzielone jest na etapy, które różni sposób wykonania strzelania, odległość, postawa i strzelanie z za zasłony.
Zadanie 1 odległość od celu 2,74 m , razem ilość strzałów 12 Uczestnik nie strzela na czas silna ręka 3 strzały / czas nieograniczony silna ręka 3 strzały / czas nieograniczony silna ręka 3 strzały ; przełożenie do słabej ręki 3 strzały / czas nieograniczony
Zadanie 2 odległość od celu 4,57 m, razem ilość strzałów 12 Uczestnik nie strzela na czas, dowolnie oburącz bądź z jednej ręki, 3 strzały / czas nieograniczony 3 strzały / czas nieograniczony 3 strzały / czas nieograniczony 3 strzały / czas nieograniczony
Zadanie 3 odległość od celu 6,40 m, razem ilość strzałów 16 4 strzały / czas nieograniczony 4 strzały / czas nieograniczony 4 strzały, awaryjna wymiana magazynka 4 strzały / czas nieograniczony
Zadanie 4 odległość od celu 13,72 m, razem ilość strzałów 10 3 strzały / czas nieograniczony 3 strzały / czas nieograniczony 4 strzały / czas nieograniczony
Zadanie 5 odległość od celu 22,86 m , razem ilość strzałów 10 strzelanie z za zasłony 3 strzały stojąc, 2 strzały klęcząc / czas nieograniczony strzelanie z za zasłony 3 strzały stojąc, 2 strzały klęcząc / czas nieograniczony
Kary strzał poza limitem czasu – nie dotyczy strzał ponad liczbę wyznaczoną w opisie – minus jeden punkt. w/w kary nie sumują się. błąd proceduralny – minus trzy punkty
Omówienie strzelania
Dostępność: Cały rok, wyjątek stanowią święta narodowe i kościelne. Siedem dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00. z tym że dokładne daty i godziny realizacji prezentów, ustalane są indywidualnie i zgodnie z kalendarzem strzelnicy.
Warunki uczestnictwa: Przeznaczone dla osób, które posiadają znikomą wiedzę i umiejętności; wiek od 21 lat. Instruktorzy rygorystycznie podchodzą do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które zostaną omówione i w treningu utrwalone. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Instruktor ma prawo do odmowy dalszego szkolenia dynamicznego. W tym przypadku Klient kontynuuje strzelanie w formie strzelania statycznego doskonaląc swoje umiejętności.
Miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych: TAK
Miejsce świadczenia usługi: Świdnica ul. Łączna 4 – strzelnica kryta
Katowice ul. Żelazna 15 – strzelnica kryta
Chorzów ul. Paderewskiego 34 – strzelnica kryta
Rezerwacja: Z tygodniowym wyprzedzeniem
Cena obejmuje: Etap 1 (40 sztuk amunicji) Etap 2 (60 sztuk amunicji 9mmx19mm) W sumie 100 sztuk amunicji na osobę

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE CERTYFIKATEM